Speelkracht is …

Een mindset waarbij je met verbeeldingskracht
de culturele (spel)regels onderzoekt,
om nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Deze definitie is gevormd door School for Ninja oprichter Esra van Beelen.

In het artikel ‘Van mindfulness naar playfulness
wordt een volledige analyse van de vorming van de definitie van playfulness gegeven (in het Engels).

De invulling van School for Ninja speelkracht-training is gebaseerd op 1) wetenschap, 2) populaire theorieën en
3) kennis van ervaringsdeskundigen, ervaren coaches en therapeuten.

Speelkracht inspiratie: wetenschap

“From a therapeutic perspective, play as intervention is valuable because play: (1) regulates negative affect and diminishes stress, (2) facilitates coping with adverse events, (3) is useful for processing new information both cognitively and emotionally by allowing for order and integration, (4) is a safe way to practice new behaviour and experiment with solutions, (5) stimulates fantasy and creative (divergent) thinking and (6) stimulates the development of empathy (Groothoff, 2010).”

Lees hier het hele artikel ‘Healthy play, better coping’.

Bekijk hier de website van het onderzoeksconsortium van de Universiteit Utrecht

Of lees hier een van onze andere favoriete artikelen: 

♦ Xinyi Lisa Qian & Careen Yarnal (2011) The role of playfulness in the leisure stress-coping process among emerging adults: an SEM analysis

Marianne B. Staempfli (2007) Adolescent Playfulness, Stress Perception, Coping and Well Being, Journal of Leisure Research

Cale D. Magnuson & Lynn A. Barnett (2013) The Playful Advantage: How Playfulness Enhances Coping with Stress, Leisure Sciences

Speelkracht inspiratie: populaire theorieën

Van big-bang tot burn-out

“Stress is het gevoel dat je hebt, wanneer je het idee hebt dat je je moet aanpassen aan iets dat je aanpassingsvermogen te boven dreigt te gaan”. – Van Big Bang to Burn-Out

“Spelen is straks misschien het enige wat ons rest, als de robots al het werk hebben overgenomen. We kunnen het spelen maar beter serieus nemen.” – Leef als een beest

Aldus dr. Witte Hoogendijk en Wilma de Rek. School for Ninja gebruikt wetenschap uit dit boek en ook uit de opvolger ‘Leef als een beest’ voor de inhoud van de training.

DE SPELENDE MENS

De Nederlandse historicus Johan Huizinga is wereldwijd geroemd om zijn theorieën in de Home Ludens. Huizinga beschrijft hoe onze cultuur voort komt uit onze spelen. Een van onze favoriete quotes uit het boek (1938): 

“Techniek, publiciteit en propaganda lokken overal de competitie uit. De commercieele wedijver is niet een oorspronkelijk, overoud en heilig spel.”

We zijn erg benieuwd wat Huizinga had gevonden van sociale media…

Man, Play and Games

De Franse historicus Roger Caillois schreef zijn boek Man, Play and Games als reactie op de Homo Ludens. Ook Caillois benoemt hoe onze spelen en onze cultuur een wisselwerking op elkaar hebben. Caillois maakte een taxonomie van spel in onze cultuur en legt uit wat psychologische en maatschappelijke verbanden zijn tussen deze soorten spel in onze cultuur.

In School for Ninja gebruiken we voornamelijk de spel-soorten: Simulation en Vertigo (zie onderstaande uitleg).

Theory U

“Leer van de toekomst terwijl deze ontstaat.”

Theory U is de verandermethodiek die  aansluit op het gedachtengoed dat onze wereld constant in verandering is en dat aanpassen aan de huidige situatie telkens iets anders betekend. De 5 fasen in onze game zijn gebaseerd op de fasen uit Theory U. Van bewustwording naar implementatie van iets nieuws. Theory U principes zoals ‘het ontdekken van the blind spot (de onzichtbare kern van het probleem)’ en ‘leven in het hier en nu’ zijn ook kern van het School for Ninja gedachtengoed.

Speelkracht inspiratie:
kennis van ervaringsdeskundigen, ervaren coaches en therapeuten.

Op deze foto-impressie zie je hoe deelnemers van een van onze focusgroepen met elkaar de game testen er hierover ideeën uitwisselen. 

In deze focusgroep brachten we samen: 6 spelers (werknemers van een onderwijsinstelling), 2 coaches, 1 HR meewerken en 2 School for Ninja teamleden.

Dankzij onze focusgroepen leren we meer over de behoefte van al deze stakeholders; Waar deze behoeftes tegenover elkaar staan en waar iedereen het over eens is. 

Tenslotte nog een paar inspirerende inzichten:

 

ARTIKEL: Waarom onze kinderen steeds minder spelen (en wij met een burn-out thuis zitten)

Rutger Bregman beschrijft hoe in culturen waar werk en regelgeving belangrijker wordt er iets heel belangrijks verloren gaat, namelijk het vrije experimentele spel.

Op basis van onderzoeksresultaten weet hij de link te leggen tussen de opkomst van burn-out en de afname van het vrij spel.

VIDEO: The game that can give you 10 extra years of life

Jane McGonigal was game wetenschapper en designer toen zij hoorde dat ze door een ernstige hersenschudding nooit meer de oude zou worden. 

Ze besloot niet op te geven, maar de kracht van games te gebruiken om zichzelf te helen.

Tip: Bekijk ook de andere Ted talks en boeken van Jane McGonigal.

ARTIKEL: Why Playfulness Is the Key to Success in the 21st-Century

Waarom is enkel spelen in onze jeugd niet (meer) voldoende in de 21e eeuw?

En hoe ziet spelen eruit als je volwassen bent?

Schrijver Zat Rana deelt zijn ideeën.

VIDEO: Tales of creativity and play

Tim Brown legt uit waarom we als kinderen vrij kunnen spelen en dat als volwassenen niet meer doen.

Het lijkt alles te maken hebben met schaamte. Als volwassenen maken we ons druk om wat de ander van ons vindt.